Devotionalia nieuw

Devotionalia
Ga naar de inhoud
Ons tijdschrift

De inhoud van dit blad wordt hoofdzakelijk samengesteld door de lezers zelf. Zij zenden kopij in van artikelen over een breed scala van het verzamelgebied. Allerlei onderwerpen passeren de revue. Beelden, wegkapellen, medailles, bidprentjes, heiligenlevens en ga zo maar door. Elke uitgave telt ongeveer 70 pagina’s. Het blad verschijnt al sinds 1981.

Juist het inzenden van artikelen maakt dit blad zo interessant voor allen die een of ander op het gebied van devotionalia verzamelen.  
Naast artikelen zijn ook data en locaties te vinden van beursen en tentoonstellingen van en over devotionalia.
Een abonnement op dit tijdschrift is voor verzamelaars van religieuze voorwerpen dan ook onontbeerlijk.
DEVOTIONALIA DIGITAAL
 
Het scannen van alle nummers van Devotionalia is onlangs gereed gekomen: 38 jaargangen, 222 nummers , duizenden bladzijden over alle aspecten van devotie en devotionalia. De Stichting gaat ervan uit dat kopij voor Devotionalia een nieuwe impuls krijgt. Mensen die voor Devotionalia in woord en beeld actief zijn of dat willen worden kunnen het gehele bestand ontvangen via We transfer of via een stick. Ze kunnen er dan alvast mee aan de gang. Indien belangstelling dan graag melden bij het secretariaat.

Klik op onderstaande links voor de inhoudsopgaven van het betreffende jaar
Devotionalia no 241, September 2022

Inhoud:

 • De Litanie 179: Sint-Jacobus de Mindere
 • Tentoonstellingen
 • Sint-Christoffel en de keerzijde van de medaille
 • Een mysterieus handschrift
 • Maria Hemelvaart
 • De edelsmid Brom
 • Geschiedenis van het katholieke bidsnoer (115)
 • De beeldenfariek van A. van Erp & co te Venlo
 • De Litanie
 • Lourdes hier en overal
 • Wegkruisen en kapelletjes op bidprentjes
 • Kruiswegen van Jac Maris
 • Ingedoopt
 • Brabantse rage in de jaren twintig van Heilig Hartbeelden
Devotionalia no 239, Maart 2022

Inhoud:

 • De Litanie 177: Sint-Jacobus de Meerdere
 • Tentoonstellingen
 • Gesterkt door de Heilige Geest
 • Sint Gerlachus
 • De Dertienmaalpenning van Hakendover
 • Kerken van Hendrik de Laat
 • Geschiedenis van het katholieke bidsnoer (113)
 • De groene man in de kerkarchitectuur
 • Sint-Nicolaasbsiliek kreeg reliek
 • Natuurbegraafplaats kwam op mijn pad
 • Religieuze grafiek en rariteiten op bidprentjes
 • Hoe Sint Igantius Sint Livinus werd
 • De pelgrimstafel Sint Julianusgasthuis Antwerpen
 • Devotionalia verzamelen
 • De sulpice stijl en retorische zoetheidDevotionalia no 240, juni 2022

Inhoud:

 • De Litanie 178: Sint-Andreas
 • Tentoonstellingen
 • Het Spel van het Heilig bloed te Brugge
 • Hekserij in Leende, Heeze en Geldrop in 1595
 • Van de schoonheid en troost
 • Besprenkeld met wijwater voertuigenzegeningen
 • Sint Titus (Brandsma), Friedrich Muckermann en Hein Hoeben
 • "Een knipoog uit de hemel"
 • Vraag en Aanbod
 • Een geschiedenis van het katholieke bidsnoer
 • De Boxmeerse vaart vanuit nostalgisch perspectief
 • Noem het maar Calvariekruis
 • Antonius van Padua was de gezochte heilige
 • Het Onzelievevrouwenbeestje
 • Bidsnoer van de Candombel van Bahia
Terug naar de inhoud