Devotionalie nieuw

Devotionalia
Ga naar de inhoud
De Stichting Devotionalia

Het doel van de stichting is contacten bevorderen tussen mensen die gebruiksvoorwerpen van de ‘rooms katholieke volksdevotie” verzamelen en/of bestuderen. Dit gebeurt door artikelen in het blad Devotionalia. Maar ook door beurzen en tentoonstellingen met dit onderwerp in dit blad of op deze site te vermelden. Ook organiseert de stichting zelf tentoonstellingen, beurzen en exposities of werkt hier aan mee.
De stichting is dan ook bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in religieuze voorwerpen en deze al dan niet actief verzamelt. Of het nu bidprentjes of beelden zijn, medailles, boeken of heiligenplaatjes. U vindt altijd wel iets van uw gading binnen de stichting.
De nieuwe Devotionalia
De April uitgave van ons magazine Devotionalia is verschenen. Ook deze keer weer vol met artikelen en nieuws voor en door onze lezers. Een must voor de verzamelaars van devotionalia.
Zie de inhoudsopgave van deze meest recente editie >>>

Bestuursleden gezocht
Onze Stichting is naarstig op zoek naar nieuwe vrijwillige bestuursleden. Mensen die in hun vrije tijd de schouders onder verschillende activiteiten willen zetten, willen meedenken en Stichting Devotionalia mee willen helpen sturen. Functies, tijdsinvesteringen etc uiteraard in overleg. Geinteresseerd in de hobby van devotionalia en wil je ervoor zorgen dat de Stichting haar activiteiten voort kan zetten? Neem dan contact op via devotionalia@hotmail.com

Uitgave Boek "Je kunt niets meer krijgen.."
Recent werd in Waalre het boek "Je kunt niets meer krijgen, nog geen schoenveter", in het Brabanthuis gepresenteerd. Een uitgave van De Brabant Collectie en Stichting Devotionalia.
De prijs van dit mooi verzorgde boek bedraagt slechts € 15,-. De opbrengst komt ten goede aan Stichting Devotionalia. Op onze pagina actueel leest u meer over deze bijzondere uitgave.
Terug naar de inhoud