Devotionalia nieuw

Devotionalia
Ga naar de inhoud
Stichting Devotionalia

- kamer van koophandel: 41089882
 
- RSIN/fiscaal nummer: 816701155

Bestuur:
  • J. Verheggen (Nuenen) Terugtredend
  • J. Goessen (Maastricht) Terugtredend
  • Tony Vaessen (Lommel) Administratie / penningmeester
  • Mireille Grootaert
  • H. van Bergen – Vander Heijden (Best) Terugtredend
  • Ad Maas Voorzitter / secretariaat
            
Er zijn twee vacatures.
        
Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werk;
er is een sobere onkostenvergoeding, Voor opmaak en correctie ontvangen
vrijwilligers een tegemoetkoming (zie Financieel Overzicht)


Terug naar de inhoud