Devo

Stichting
Devotionalia
Ga naar de inhoud

De Stichting Devotionalia

Het doel van de stichting is contacten bevorderen tussen mensen die gebruiksvoorwerpen van de ‘rooms katholieke volksdevotie” verzamelen en/of bestuderen. Dit gebeurt door artikelen in het blad Devotionalia. Maar ook door beurzen en tentoonstellingen met dit onderwerp in dit blad of op deze site te vermelden. Ook organiseert de stichting zelf tentoonstellingen, beurzen en exposities of werkt hier aan mee.
De stichting is dan ook bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in religieuze voorwerpen en deze al dan niet actief verzamelt. Of het nu bidprentjes of beelden zijn, medailles, boeken of heiligenplaatjes. U vindt altijd wel iets van uw gading binnen de stichting.


Heeft u al een abonnement op ons tijdschift Devotionalia? Elke twee maanden een blad boordevol over wat een verzamelaar van devotionalia zou moeten weten!
Het tijdschrift verschijnt zes keer per jaar. Een abonnement bedraag €18,00 voor Nederland en België.
Daarbuiten € 26,-

Terug naar de inhoud