Devotionalie nieuw

Devotionalia
Ga naar de inhoud
Contact

Meer weten over de Stichting Devotionalia, lid worden
of zelf iets te melden voor de nieuwsrubriek?
U kunt dan contact met ons opnemen via de post of per mail

Onze gegevens zijn:

Stichting Devotionalia
Sint-Andreasstraat 3
B-3920 Lommel

Een  mailtje kan natuurllijk ook:

Kopij
We kunnen ook altijd kopij voor het blad devotionalia gebruiken. Neemt u daarvoor contact op met de redactie:
devotionalia@hotmail.com

Abonnementen/lidmaatschap
Het tijdschrift verschijnt zes keer per jaar. Een abonnement bedraag €18,00 voor Nederland en België. Daarbuiten € 26,-
Terug naar de inhoud